• Kangurek

Wizyta patrolu saperskiego z Jednostki Wojskowej 3136 w Chełmnie