top of page
  • Kangurek

Wizyta patrolu saperskiego z Jednostki Wojskowej 3136 w Chełmnie
bottom of page