top of page
  • Kangurek

Wizyta patrolu saperskiego z Jednostki Wojskowej 3136 w Chełmnie
Comments


bottom of page