Oferta zajęć dodatkowych, proponowanych dzieciom uczęszczającym do przedszkola, jest szeroka i ciekawa. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez specjalistów, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz co najważniejsze - umiejętność czerpania radości z pracy z dziećmi.

Poza zajęciami obowiązkowymi prowadzonymi w grupach, dzieci uczestniczą w zajęciach dodatkowych, które polegają na łączeniu nauki z zabawą i są przede wszystkim szansą na rozwijanie zainteresowań dziecka oraz poszukiwaniem talentów, które w nim drzemią. Pozwalają na wzmacnianie wiary malca we własne możliwości oraz pomagają rozwijać elastyczność i kreatywność, tak bardzo dziś potrzebne.

Wśród zajęć dodatkowych wyróżnić można:

Zajęcia dla dzieci oparte na energetycznej i dynamicznej formie tańca fitnessu i zabawy. Choreografie zawierają podstawowe rytmy i kroki cumbii, salsy, hip-hopu, reggaetonu. Podczas zajęć Twoje dziecko nauczy się nie tylko tańca, ale w szczególności koordynacji i równowagi. Zajęcia kształtują i rozwijają kreatywność ciała i umysłu.

Głównym celem nauczania języka angielskiego jest umożliwienie dziecku dobrego startu językowego poprzez osłuchanie i oswojenie z jego melodią i strukturą. Zajęcia prowadzone nowatorskimi metodami pracy umożliwiają dziecku w stopniu podstawowym rozumienie i posługiwanie się językiem dla celów komunikacyjnych. Innowacyjna praca lektora z dzieckiem powoduje osłuchiwanie się z językiem obcym podczas zajęć i zabaw grupowych, które sprawiają ,że dzieci zaczynają przyswajać język angielski w sposób dla siebie naturalny tak jak się to dzieje w przypadku języka ojczystego.

Celem zajęć logopedycznych jest profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy, a także wspomaganie rozwoju kompetencji , które decydować będą o powodzeniu i sukcesach w edukacji szkolnej. Grupowe zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanego logopedę w formie zabawowej mają za zadanie: usprawnić pracę narządów mowy, rozbudzić ciekawość aktywnością słowną, stymulować językowe umiejętności, zwiększyć możliwości poprawnego i twórczego opanowania języka przez dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyć poprawnego oddychania i ekonomicznego zużywania powietrza, doskonalić koordynację słuchowo- ruchową, wzbogacać słownictwo i rozwijać umiejętność budowania dłuższych wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym i gramatycznym.

Gimnastyka korekcyjna jest specyficzną formą ćwiczeń fizycznych. Ma na celu skorygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie do stanu jak najbardziej prawidłowego. Najlepszym sposobem by zapobiegać wadom postawy to dostarczenie dzieciom zorganizowanych form aktywności ruchowej i wprowadzenie elementów gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w formie odpowiadającej ich wiekowi i możliwościom psychoruchowym. Główne cele gimnastyki korekcyjnej to: korygowanie istniejących zaburzeń statyki ciała i doprowadzenie jej do stanu prawidłowego, niedopuszczenie do powstawania wad postawy ciała, gdy zaistnieją warunki sprzyjające ich powstawaniu, doprowadzenie sprawności fizycznej dziecka do stanu uznanego za prawidłowy.

Celem zajęć jest odprężenie i relaks organizmu. Sesje dźwiękowe pozytywnie wpływają na poczucie własnej wartości, wzmacniają siły samo uzdrawiające, pobudzają siły odpornościowe organizmu, likwidują nadmierne napięcie mięśniowe, rozwijają kreatywność i uwrażliwiają na dźwięk. Poprzez pracę z dźwiękiem mis dzieci rozwijają siłę wyobraźni, a tym samym własną kreatywność, która z kolei wpływa na kształtowanie elastyczności, tak potrzebnej w rozwiązywaniu problemów oraz uczeniu się. W ten sposób u dzieci rozwija się ich odporność na trudne sytuacje, poprawia się zdolność koncentracji oraz wytrwałość w dążeniu do osiągnięcia wytycznego celu.

  • Facebook

Odwiedź nas!

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now