unnamed.png

Dokumenty do pobrania

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola

Regulamin

Podstawa programowa

RODO

Statut przedszkola

Procedury bezpieczeństwa

Ramowy rozkład dnia

Grupa Kangurki

Grupa Duże Kangurki

Koncepcja pracy

Koncepcja Pracy Rocznej Przedszkola Niepublicznego "Kangurek"

Koncepcja Pracy Pięcioletniej Przedszkola Niepublicznego "Kangurek"

Harmonogram zajęć dodatkowych

Grupa Kangurki

Grupa Duże Kangurki

Oświadczenie służby mundurowe