top of page
unnamed.png
dokumenty.png

Dokumenty do pobrania

Regulamin Przedszkola Niepublicznego Kangurek

Statut Przedszkola Niepublicznego Kangurek

Karta zgłoszenia dziecka do Przedszkola Niepublicznego Kangurek

Procedury bezpieczeństwa

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

Ramowy rozkład dnia

Grupa Duże Kangurki

Grupa Małe Kangurki i Kangurki

Koncepcja pracy

Koncepcja Pracy Rocznej Przedszkola Niepublicznego "Kangurek"

Koncepcja Pracy Pięcioletniej Przedszkola Niepublicznego "Kangurek"

Harmonogram zajęć dodatkowych

Grupa Małe Kangurki i Kangurki

Grupa Duże Kangurki

bottom of page